Proiect Fonduri

sigle proiecte eu

26.04.2011

ANUNŢ ACHIZITIE

ACHIZITOR:

S.C MARCIP COM SRL cu sediul in str. Fdt. I.L. Caragiale, nr.1, Focşani, Vrancea, e-mail: universvn@yaho.com ,anunţă demararea procedurii deschise-procedura de cercetare a pieţei pentru achizitionarea de echipamente IT (computere portabile): CPV 30213100-6.

Obiectul achiziţiei:

Obiectul contractului este achiziţionarea de echipamente IT (computere portabile) pentru implementarea proiectului “CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii competitiv pe piata muncii!”, , proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cerinte:

Cerinţele privind condiţiile ce trebuie îndeplinite sunt prezentate in Documentaţia pentru ofertanţi, Documentaţie ce poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări adresate la sediul achizitorului: str.Fdt. I.L.Caragiale, nr.1, loc. Foc;ani, jud. Vrancea, telefon: 0237/ 223046, e-mail: universvn@yahoo.com .

Modalitatile de finantare:

Contractul POSDRU/108/2,3/G/79388, cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” şi fonduri proprii.

Informaţii privind ofertarea si procedura pentru efectuarea achiziţiei:

Atribuirea se va face prin procedura de cercetare a pieţei, conform Anexei 1 – la instrucţiunea AMPOSDRU nr.26 din 31.08.2010 privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: Preţul cel mai scăzut. Ofertele se primesc până la data de 04.05.2012, ora 10,00, prin depunere la sediul achizitorului din Focşani, Vrancea, str.I.L.Caragiale, nr.1.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 04.05.2012, ora 14.00, la sediul achizitorului.

Informaţii suplimentare:

Ofertanţii interesaţi să obţină informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, precum şi cei care doresc să solicite Documentaţia pentru ofertanţi sunt invitaţi să se adreseze direct achizitorului utilizând date de contact: Negoiţă Constantina- Manager proiect, Telefon: 0237/223046, 0742/067097, e-mail:universvn@yahoo.com.
Va multumim,

07.11.2011

ANUNŢ ACHIZITIE

ACHIZITOR:

S.C MARCIP COM SRL cu sediul in str. Fdt. I.L. Caragiale, nr.1, Focşani, Vrancea, e-mail: universvn@yaho.com ,anunţă demararea procedurii deschise-procedura de cercetare a pieţei pentru achizitionarea de materiale consumabile (birotica si papetarie), coduri CPV: 30197643-5, 30192121-5, 30192700-8, 22852000-7, 30199230-1, 30197160-0

Obiectul achiziţiei:

Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de contablitate (expert contabil) pentru implementarea proiectului “CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii competitiv pe piata muncii!”, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cerinte:

Cerinţele privind condiţiile ce trebuie îndeplinite sunt prezentate in Documentaţia pentru ofertanţi, Documentaţie ce poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări adresate la sediul achizitorului: str.Fdt. I.L.Caragiale, nr.1, loc. Foc;ani, jud. Vrancea, telefon: 0742067097, e-mail: universvn@yahoo.com .

Modalitatile de finantare:

Contractul POSDRU/108/2,3/G/79388, cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” şi fonduri proprii.

Informaţii privind ofertarea si procedura pentru efectuarea achiziţiei:

Atribuirea se va face conform Anexei 1 – la instrucţiunea AMPOSDRU nr.26 din 31.08.2010 privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: Preţul cel mai scăzut.

Ofertele se primesc până la data de 14.11.2011, ora 10,00, prin depunere la sediul achizitorului din Focşani, Vrancea, str.I.L.Caragiale, nr.1.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 14.11.2011, ora 14.00, la sediul achizitorului.

Informaţii suplimentare:

Ofertanţii interesaţi să obţină informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, precum şi cei care doresc să solicite Documentaţia pentru ofertanţi sunt invitaţi să se adreseze direct achizitorului utilizând date de contact: Negoiţă Constantina- Manager proiect, Telefon: 0237/223046, 0742/067097, e-mail:universvn@yahoo.com

12.10.2011

ANUNŢ ACHIZITIE

ACHIZITOR:

S.C MARCIP COM SRL cu sediul in str. Fdt. I.L. Caragiale, nr.1, Focşani, Vrancea, e-mail: universvn@yaho.com , în calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii ce cerere de ofertă pentru servicii de contabilitate – expert contabil autorizat.

Obiectul achiziţiei:

Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de contablitate (expert contabil) pentru implementarea proiectului “CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii competitiv pe piata muncii!”, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cerinte:

Cerinţele privind condiţiile ce trebuie îndeplinite sunt prezentate in Documentaţia pentru ofertanţi, Documentaţie ce poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări adresate la sediul achizitorului: str.Fdt. I.L.Caragiale, nr.1, loc. Foc;ani, jud. Vrancea, telefon: 0237/ 223046, e-mail: universvn@yahoo.com .

Modalitatile de finantare:

Contractul POSDRU/108/2,3/G/79388, cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” şi fonduri proprii.

Informaţii privind ofertarea si procedura pentru efectuarea achiziţiei:

Atribuirea se va face conform Anexei 1 – la instrucţiunea AMPOSDRU nr.26 din 31.08.2010 privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: Preţul cel mai scăzut.

Ofertele se primesc până la data de 19.10.2011, ora 10,00, prin depunere la sediul achizitorului din Focşani, Vrancea, str.I.L.Caragiale, nr.1.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19.10.2011, ora 14.00, la sediul achizitorului.

Informaţii suplimentare:

Ofertanţii interesaţi să obţină informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, precum şi cei care doresc să solicite Documentaţia pentru ofertanţi sunt invitaţi să se adreseze direct achizitorului utilizând date de contact: Negoiţă Constantina- Manager proiect, Telefon: 0237/223046

Manager de proiect Constantina Negoita

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

TITLUL PROIECTULUI CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii competitiv pe piata muncii!
Codul programului/ linia de buget Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Numar de identificare 79388
BENEFICIAR S.C MARCIP COM SRL FOCSANI
Adresa Focsani, str.Fundatura I.L. Caragiale, nr.1
Telefon, email, web 0237/223046, universvn@yahoo.com, www.marcip.com.ro/marcip

Nr. Inregistrare: 282/20.07.2011

 

ANUNŢ ACHIZITIE

ACHIZITOR:

 

S.C MARCIP COM SRL cu sediul in str. Fdt. I.L. Caragiale, nr.1, Focşani, Vrancea, e-mail:universvn@yaho.com, în calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii deschise-procedura de cercetare a pieţei pentru servicii de editarea şi tipărirea materialelor de promovare/diseminare.

 

Obiectul achiziţiei:

 

Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de editarea şi tipărirea materialelor de promovare/diseminare pentru implementarea proiectului “CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii competitiv pe piata muncii!”, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cerinţe:

 

Cerinţele privind produsele ce urmează a fi achiziţionate sunt prezentate in Specificaţiile tehnice din Documentaţia pentru ofertanţi, Documentaţie ce poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări adresate la sediul achizitorului: str.Fdt. I.L.Caragiale, nr.1, loc. Foc;ani, jud. Vrancea, telefon: 0237/ 223046, e-mail: universvn@yahoo.com.

 

Modalităţile de finanţare :

 

Contractul POSDRU/108/2,3/G/79388, cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” şi fonduri proprii.

 

 

Informaţii privind ofertarea si procedura pentru efectuarea achiziţiei:

 

Atribuirea se va face prin procedura de cercetare a pieţei, conform Anexei 1 – la instrucţiunea AMPOSDRU nr.26 din 31.08.2010 privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este: Preţul cel mai scăzut.

Ofertele se primesc până la data de 26.07.2011, ora 10,00, prin depunere la sediul achizitorului din Focşani, Vrancea, str.I.L.Caragiale, nr.1.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 26.07.2011, ora 14.00, la sediul achizitorului.

 

Informaţii suplimentare:

 

Ofertanţii interesaţi să obţină informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, precum şi cei care doresc să solicite Documentaţia pentru ofertanţi sunt invitaţi să se adreseze direct achizitorului utilizând date de contact: Negoiţă Constantina- Manager proiect, Telefon: 0237/223046, 0742/067097, e-mail: universvn@yahoo.com.

Vă mulţumim,

Manager de proiect Constantina Negoita

Consilier juridic Geta Gavrila

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeşte în oameni!”

 

Focşani, 31.12.2012

Incheiere proiect “CALIFICĂ-TE sau RECALIFICĂ-TE!Fii competitiv pe piaţa muncii”

 

  1. MARCIP COM S.R.L., cu sediul în Focşani, judeţul Vrancea , anunţă încheierea în data de 31.12.2012,a proiectul CALIFICĂ-TE sau RECALIFICĂ-TE! Fii competitiv pe piaţa muncii”, co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! în baza contractului nr. POSDRU/108/2.3/G/79388 încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Proiectul a avut o valoare eligibil la finalizare 647.818,08  din care ajutor nerambursabil solicitat a fost de 615.427,18. Proiectul  s-a derulat  pe o perioadă de 18 luni fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. “Acces şi participare la FPC”

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii şi adaptabilităţii angajaţilor din domeniul construcţiilor din judeţul Vrancea, în vederea creşterii competitivităţii economice şi adaptarea la cerinţele pieţei.

Principalele rezultate ale proiectului atinse au fost: 3 caravane desfăşurate pe întregul judeţ Vrancea, informarea a 250 de persoane din grupul ţintă atât în mediul urban cât şi rural, 5 seminarii de informare şi consiliere realizate, 5 prezentări privind piata muncii realizate, 140 de persoane informate şi testate pentru stabilirea traseului profesional, 140 de persoane selectate şi şcolarizate, 140 de persoane motivate pentru a participa la cursuri in vederea calificării/recalificării, 1 conferinţă de lansare a proiectului, 15 afişe,  300 de pliante,  2 comunicate de presa,1 conferinţă de final.

Grupul ţintă vizat de proiect este format din 140 de angajaţi din domeniul construcţiilor.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact : Constantina Negoita, manager proiect
Tel. : 0742067097 , e-mail: office@marcip.com.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Investeşte în oameni!”

Focşani, 01.06.2011

Demarare proiect “CALIFICĂ-TE sau RECALIFICĂ-TE!Fii competitiv pe piaţa muncii”

 

  1. MARCIP COM S.R.L., cu sediul în Focşani, judeţul Vrancea , derulează, începând cu data de 01.07.2011, proiectul CALIFICĂ-TE sau RECALIFICĂ-TE! Fii competitiv pe piaţa muncii”, co-finanţat prinProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! în baza contractului nr. POSDRU/108/2.3/G/79388 încheiat cuOrganismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Proiectul cu o valoarea totală eligibilă de 787.410 lei se va derula pe o perioadă de 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. “Acces şi participare la FPC”

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii şi adaptabilităţii angajaţilor din domeniul construcţiilor din judeţul Vrancea, în vederea creşterii competitivităţii economice şi adaptarea la cerinţele pieţei.

 

Grupul ţintă vizat de proiect este format din 140 de angajaţi din domeniul construcţiilor.

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact : Constantina Negoita

Tel. : 0237/223046 , Fax: 0237/223046 , e-mail:office@marcip.com.ro