Blog

Operator introducere, prelucrare si validare date

Descrierea ocupaţiei: Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

  • introduce şi validează date pe suport electronic
  • gestionează suporţii electronici de date
  • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
  • salvează periodic datelor introduse
  • restaurează la nevoie datele salvate
  • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora – păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor. Cursul de Operator introducere, validare si prelucrare date este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) şi provoacă participanții să descopere tainele utilizării calculatorului și să aprofundeze acest domeniu. Vom studia sistemele de operare, rolul fișierelor şi al directoarelor, aplicații de editare texte precum Microsoft Word, aplicații de calcul tabelar – Microsoft Excel, realizarea de prezentări cu ajutorul aplicației Power Point. Tainele internetului şi ale e-mailului vor fi desluşite într-un capitolul special conceput, în care vom învăța despre motoare de cautare, vom trimite şi recepționa e-mailuri.

5 competenţe tehnice şi de specialitate dobândite în urma participarii la curs:

1. Utilizarea calculatorului personal: noțiuni de bază, sisteme de operare şi aplicații specializate pentru prelucrarea de texte, calcule şi baze de date, gestionarea echipamentelor de memorie;

2. Utilizarea echipamentelor periferice: instalarea de echipamente periferice precum imprimantî, scanner s.a.m.d.;

3. Securitatea datelor: realizarea de protecții a informației împotriva pierderii şi al furtului;

4. Introducerea şi validarea datelor: alegerea programului, introducerea de date primare, salvarea şi validarea acestora;

5. Prelucrarea datelor: alegerea programului, realizarea de calcule pe baza unor date introduse.

Pregatirea generală minimă la înscrierea la curs:

Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii ( conform Legii Învăţământului nr. 268/2003 ) minim 8 clase.

Durata cursului: 5 săptămâni.

Taxa cursului: Informaţii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focşani) şi 031/43 62 272 (Bucuresti)

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de operator introducere, validare şi prelucrare date

– contract de formare profesionala care se completeaza la secretariat

Evaluarea finala si certificarea:

Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunoştiinte teoretice generale şi a unei lucrări practice executate de cursant. Pentru obţinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie să obţină, la această evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisă şi minim 6 (şase) la proba practica. Certificarea consta în eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S şi M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute în U.E.

Locurile sunt LIMITATE!

 

No Comment

8

Post A Comment