Blog

Operator calculator electronic şi reţele

Descrierea ocupaţiei
Operatorul calculator electronic şi reţele efectuează o serie de activităţi importante din care se pot menţiona:
  • asigură buna funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum şi a echipamentelor de conectare/ interconectare în reţea;
  • supraveghează funcţionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice şi a celor de conectare/interconectare în reţea;
  • instalează şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii, folosind proceduri standardizate; urmăreşte folosirea corectă a aplicaţiilor de către utilizatori;
  • pune la dispoziţia utilizatorilor resursele sistemului şi / sau pe cele ale reţelei în limita privilegiilor acestora;
  • verifică respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente şi date impuse de inginerul de sistem sau de administratorul de reţea;
  • semnalează abaterile de la aceste reguli şi contribuie la aplicarea procedurilor de corectare;
  • îi asistă pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor; îi corectează pe utilizatori atunci când aceştia nu respectă procedurile standard de lucru;
  • salvează periodic şi în situaţii critice datele de lucru ale utilizatorilor;
  • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate;
  • restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.
Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, operatorul calculator electronic şi reţele comunică eficient cu utilizatorii şi are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.
Pregătirea generală minimă la înscrierea la curs: Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii ( conform Legii Învăţământului nr. 268/2003 ) minim 12 clase.
Durata cursului: 4 săptămâni. 
Taxa cursului: Informaţii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focşani) şi 031/43 62 272 (Bucuresti)
Acte necesare înscrierii la curs:
 – copie act de studiu
– copie certificat de naştere
– copie certificat de căsătorie ( unde este cazul )
– copie BI/CI
– adev. medicală – cu menţiunea APT pentru cursul de operator calculator electronic şi reţele
– contract de formare profesională care se completează la secretariat
Evaluarea finală şi certificarea:
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunoştiinte teoretice generale şi a unei lucrări practice executate de cursant. Pentru obţinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie să obţină, la această evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisă şi minim 6 (şase) la proba practica. Certificarea consta în eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S şi M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute în U.E.
 
Locurile sunt LIMITATE!

No Comment

7

Post A Comment