Blog

Manager al sistemelor de management de mediu

Tematica:

– Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatii legale in sarcina agentilor economici
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare
-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor- obligatiile agentilor economici
-Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare
-Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
-Hotararea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare
-Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale:uleiuri uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseuri de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase, etc
-Solutii practice pentru conformarea agentilor economici la cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor.
-Studii de caz. Cursantii vor putea propune spre analiza situatii concrete de la locul de munca
-Formele raspunderii juridice in dreptul mediului
-Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiuniloe

 

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs :

Participantii trebuie sa fie absolventi ai invatamantului superior

Durata cursului : 2 saptamani.

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de manager al sistemelor de management de mediu

– cerere

– contract de formare profesionala care se va furniza la inscriere

Evaluarea finala si certificarea :

Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), la finalizarea lui acordandu-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA. Programul de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

No Comment

0

Post A Comment